Obchodní podmínky

OBSAH

• všeobecná ustanovení

uzavření smlouvy, objednání zboží

nedosažitelnost zboží

cena a placení

dodací lhůta

• záruka kvality a reklamace zboží

ochrana osobních údajů

závěrečná ustanovení

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

 

Níže stanovené obchodní podmínky platí pro internetový obchod "BioBedny.cz" (dále jen "BioBedny.cz" ) a nákup v tomto internetovém obchodě BioBedny.cz.

Vlastníkem a provozovatelem BioBedny.cz je:

 

BIOGURMANIA, s.r.o.

Praha 1, Národní 364/39, PSČ 110 00

IČ: 264 82 428, DIČ: CZ26482428

pod spisovou značkou: C 85072 vedená u Městského soudu v Praze

 

BioBedny.cz Vám umožní realizaci nákupu Bio potravin dle Vašeho výběru a zajišťují jeho následný dovoz po Praze a okolí (cca do 10km).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.

 

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které smlouva neupravuje obchodními podmínkami a  obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY - OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

 

Vyberte zboží z nabídky a pokračujte do nákupního košíku. Zde máte možnost si zkonrolovat Vámi vybrané zboží. Řádně vyplňte objednávkový formulář a potvrďte objednávku. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu včetně ceny za doručení zboží a případně objednávku opravit.

V rekapitulaci Vaší objednávky vidíte jen přibližnou cenu, přesnou cenu obdržíte až po kompletním přichystání Vašeho nákupu, je to dáno jak množstvím zboží, které mnohdy nejde navážit na celé kilogramy a také tím, že se ceny několikrát týdně mění v závislosti na nabídce našich dodavatelů. 

 

Pokud chcete, aby Vámi zadaná hmotnost nebo cena zboží byla maximální možná, připište prosim toto do komentáře k objednávce.

 

Podmínkou uzavření elektronické objednávky je plnoletost kupujícího, odsouhlasení termínu dodání  a vyplnění údajů v objednávkovém formuláři, označené hvězdičkou.  Vložené osobní údaje slouží pouze pro naši potřebu a nebudou předány třetím stranám.

 

Vytvořením účtu pomocí registrace budete schopni nakupovat rychleji, být informováni o stavu objednávky a mít možnost sledovat předchozí objednávky.

Přijetí objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem z adresy info@biobedny.cz na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás e-mailem na info@biobedny.cz nebo na telefon 728 338 869.

V případě registrace je zákazníkovi zaslán e-mail od info@biobedny.cz o potvrzení registrace.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany. Na Biobedny.cz můžete nakoupit i jako neregistrovaný uživatel.

 

BioBedny.cz nabízejí výhradně dovozové plodiny, u kterých je Bio Kvalita prokázána certifikáty našich obchodních partnerů.

 

NEDOSAŽITELNOST ZBOŽÍ

 

Vzhledem k tomu, že BioBedny.cz dovážejí ovoce a zeleninu výhradně od zahraničních dodavatelů, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky postihnout. Pokud se tak stane, budeme Vás informovat a pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání ovoce a zeleniny obdobného druhu a ceny.

 

CENA A PLACENÍ

 

Ceny uvedené na stránkách www.biobedny.cz jsou platné v okamžiku objednání. BioBedny.cz  si vyhrazují právo na změny cen.

 

U každé položky zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg, g, svazek, ks, bedna atd.). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. 

 

Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

Celková cena na faktuře může být tedy ovlivněna dostupností Vámi objednaného zboží, váhy plodin, počtem zálohovaných bedýnek, počtem Vámi vracených bedýnek a případnou slevou. 

 

Zboží je možné uhradit několika způsoby:
Platba v hotovosti při převzetí. Dopravce při dodání předá daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží včetně ceny za dopravu, ceny za zálohované vratné obaly či přepravky.
Platba bankovním převodem je možná pro stálé zákazníky po předchozí domluvě, po převzetí zboží.
V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího.

NAŠE BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

FIO BANKA

pro platby v CZK  -  ČÍSLO ÚČTU:  2000403263 / 2010

pro platby v EUR ze Slovenska: 2000403263 / 8330

pro ostatní platby v EUR:  2700403264 / 2010

IBAN:    CZ3720100000002000403263

BIC kód/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

ADRESA BANKY PRO MEZINÁRODNÍ PLATBY A PLATBY V CIZÍCH MĚNÁCH: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21

 

DODACÍ PODMÍNKY A DODACÍ LHŮTA

 

Zboží dodáváme pouze na území hlavního města Prahy a v jeho okolí (do vzdálenosti 10 km od něj), na adresu uvedenou v objednávce.

Zboží přebírá osoba uvedená na objednávce v určeném časovém intervalu. Nebude-li na místě v této době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. 

 

Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost výše uvedených osob, kontaktujeme Vás s termínem náhradního doručení. Náhradní doručení domů bude účtováno jako další závoz (dle ceníku závozu).

 

V případě vyzvednutí zboží z odběrného místa biobedny.cz je zákazník povinnen si zboží vyzvednout v den a v časovém rozmezí k tomu určenému. Standardně v pondělí mezi 15. a 18. hodinou. V případě změny, Vás budeme včas informovat.

V případě nedoručení zboží napoprvé nebo při nevyzvedutí zboží v určeném termínu BioBedny.cz přestávají nést odpovědnost za kvalitu objednaného zboží. 

 

Za garantovanou kvalitu odpovídají BioBedny.cz pouze do okamžitku převzetí zboží kupujícím. Nebezpečí škody zboží přechází na kupující i v případě neúspěšného pokusu nebo při neoprávněném odmítnutí převzetí.

 

Snažíme se, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. Pokud taková situace nastane, budeme Vás ihned kontaktovat a navrhneme alternativní řešení.

 

Uzavírka objednávek je vždy jednou týdně v úterý do 14:00 s dodáním v pondělí následujícího týdne. Výjimečně se lze domluvit na dodání v pátek či o víkendu, tento termín není nárokovatelný.

 

ZÁRUKA KVALITY A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s fakturou. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem nebo e-mailem do 24 hodin. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (krabici), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. V případě pozdější reklamace obsahu zásilky nelze reklamaci akceptovat. 
Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v nalehávých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující oprávněn dle § 53 odst. 8 písm. c) občanského  zákoníku od smlouvy odstoupit.

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího je kupující povinen neprodleně kontaktovat zákaznickou podporu na číslech 728 338 869 nebo 602 212 069 a dohodnout možnost řešení.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré osobní údaje o kupujících, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům.

 S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Obsah této stránky, který zahrnuje zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvraná díla, software, ochranné známky a jiná práva používající ochrany je výlučným vlastnictvím Biogurmania.cz.

Obsah této stránky ve výše uvedeném znění nesmí být užíván v žádné formě bez předchozího písemného souhlasu Biogurmania.cz.

Z jakéhokoliv důvodu si vyhrazujeme právo kdykoliv přejít do módu údržby bez předchozího varování.
 

Všechny tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou provádíte  na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě.
 

BioBedny.cz

Vyzkoušejte jedinečnou nabídku vysoce kvalitního ovoce a zeleniny. Vše v prvotřídní bio kvalitě. Přinášíme Vám to nejlepší na evropském trhu. Vše s certifikací od ověřených zdrojů. Dovolujeme si tvrdit, že na českém a slovenském trhu jsme bezkonkurenční.

Kontaktujte nás

+420 602 212 069
biogurmania@email.cz

Facebook